Asiakkaan lopulta tullessa mainoksen loppupisteeseen eli ostamaan tuote, yrityksen mainos on toiminut. Yritys on onnistunut luomaan yhteyden potentiaaliseen ostajaan ja saanut tämän kiinnostumaan yrityksen tarjonnasta niin paljon, että on syntynyt ostaminen tarve tai halu ja sitä kautta ostaja on sitten suorittanut ostoksensa – mutta tästä vasta se yrityksen mainonnan ja nimenomaan markkinoinnin työ alkaakin. Suurin kustannus yritykselle on uuden asiakkaan hankinta. Paras asiakas taas on sellainen, joka saadaan ostamaan yhä uudestaan ja uudestaan ja se syntyy sekä yrityksen oman toiminnan että mainonnan ja markkinoinnin yhteisenä ponnistuksena. Yksi tärkeä asia mikä pitää myös mainonnassa huomioida on se, että mitä tahansa tuotetta tai palvelua yritys mainostaa, pitää varmistaa, että siinä vaiheessa, kun potentiaalinen asiakas tekee tilauksen, siihen myös pystytään vastaamaan. Tai jos syystä tai toisesta tilauksen toimittamiselle tulee viiveitä, on ne kerrottava asiakkaalle viipymättä, ja varmistettava että koko tilausprosessi sujuu mahdollisimman vaivatta ja asiakkaalle positiivisella tavalla. Jos tilaus epäonnistuu tässä vaiheessa, voi se olla kaiken sitä edeltäneen työn tuloksen menetys ja muistijäljen automaattinen siirto arkistoihin kohdalle ”älä muista, älä tilaa”.

Asiakassuhde

Siinä vaiheessa, kun asiakas tekee ostoksensa, hänestä tai siitä syntyy oikeasti asiakas yritykselle ja syntyy myös uusi asiakassuhde. Asiakassuhteiden hoitamiselle pitäisi jokaisella yrityksellä olla oma suunnitelmansa, sisältäen toimenpiteitä, miten ja koska jo olemassa oleviin asiakkaisiin ollaan jatkossa yhteydessä. Asiakassuhteilla rakennetaan asiakastietokanta, joka sisältää asiakkaan osto- ja palveluhistorian sekä kontaktihistorian. Riippuen onko yrityksen asiakkaina yksityishenkilöitä vai yrityksiä, tähän asiakasrekisteriin ja sen ylläpitämiseen liittyy lakeja ja asetuksia, mutta se on tärkein työväline eteenpäin mentäessä ja asiakassuhteiden rakentamisessa. Yksittäinen myynti ei vielä kerro onnistumisesta, se vasta mahdollistaan onnistumisen tai epäonnistumisen. Asiakassuhteen hoidolla saadaan parhaimmassa tapauksessa asiakkaasta itsestään osa yrityksen mainontaan ja julkista kuvaa. Hyvän asiakaskohtelun ja positiivisen tunteen saanut iloinen asiakas on yrityksen parasta maksutonta markkinointia, josta asiakkaita pitää palkita asiakassuhteen hoitamisen kautta. Asiakkaille annettavat syntymäpäivälahjat eivät välttämättä ole paha asia, tai jokin muu muistaminen – kunhan sitä kerran ostanutta asiakasta muistetaan positiivisesti jatkossa, tekemättä siitä muistamisesta kuitenkaan suoraa mainontaa.

Asiakassuhde

Asiakasrekisteri

Yritykselle pitäisi syntyä sen toiminnan aikana oma asiakasrekisteri, joka sisältää paljon tärkeätä ja arvokasta tietoa yrityksen toiminnan onnistumisesta sen historian aikana. Asiakasrekisteri yhdistettynä myyntiseurantaan ja mainonnan suunnitelmiin, saadaan aikaan kokonaisuus, jota voi analysoida, ja jonka avulla voi tehdä tulevaisuuden suunnitelmia, budjetointeja ja investointeja tulevaisuuteen. Asiakasrekisteri on myös tärkeä omaisuuserä siinä vaiheessa, kun yrityksen myynti eteenpäin tulee ajankohtaiseksi.