Mainonnan yksi perusajatus on saada potentiaalinen ostaja kiinnostumaan yrityksestä, sen palveluista ja tuotteista. Mielenkiinnon saamiseksi on monia eri tapoja, joista tässä otamme esille pari erilaista tapaa.

Hinta

Yksi selkeämmistä mainonnan viestikeinoista on hinta ja siihen liittyvät lauseet ja toiminnot. Mainoksissa on monesti erilaisia loppuunmyyntejä, varastomyyntejä, alennusmyyntejä, joiden tarkoituksena on saada asiakkaita tulemaan yritykseen. Jossain näissä tilanteissa on kyse oikeasti siitä, että varastoa tyhjennetään, koska tarvitaan tilaa uuden sesongin tuotteille ja joskus oikeasti yritys lopettaa toimintansa ja myy loppuunmyynnin kautta kaikki tuotteet pois, mutta useimmin mainonnassa on kuitenkin kyse sitä, että saadaan asiakas huomaamaan ja kiinnostumaan niistä yrityksen tuotteista enemmän kuin kilpailevan yrityksen tuotteissa. Monessa toiminnassa, jopa julkisissa hankinnoissa, liian monta kertaa päättävä tekijä on hinta, ja silloin ei välttämättä optimaalisin tuote tule asiakkaan saataville, vaan se halvin, joka on saanut asiakkaan mielenkiinnon itselleen. Joissain mainoksissa ja joissain tilanteissa käytetään myös ns. sisäänvetotuotetta, eli tuotetta, joka joko annetaan täysin ilmaiseksi tai myydään naurettavan halvalla. Tällä tuotteella saadaan potentiaalisia asiakkaita käymään, ja moni näistä asiakkaista ostaa samalla kaikkea muutakin, ja tämä kaikki muu saa tilanteesta tuottavan. Samalla luodaan myös yrityksestä tietynlainen kuva asiakkaan mieleen, onko se kuva sitten ämpäreitä ilmaiseksi antavasta halpaputiikista, vai mistä, se jää aina mainostajan itsensä suunniteltavaksi ja toteutettavaksi.

Jatkuvuus

Mainonnan yksi perusteista on myös jatkuvuus. Kun mainostusta jatketaan kauan ja mainoksissa toistuvat valitut samat asiat, saadaan aikaan muistijälki, jota potentiaalinen ostaja ei edes välttämättä tunnista tai muista, mutta siellä se kuitenkin on, aivoissa. Kun sitten tällä ihmiselle tulee tarve ostaa tietty palvelu tai tuote, voi olla, että sieltä jatkuvan mainonnan kautta synnytetystä muistijäljestä tulee se kipinä, joka sitten johtaa myös mahdollisiin tekoihin. Tämänkin vuoksi on tärkeätä, että sen muistijäljen tulee olla tarpeeksi yksinkertainen, että se voi jäädä helposti muistiin, vaikkei ihminen sitä itse rekisteröisi. Jatkuvissa mainoksissa on pidettävä kiinni yrityksen sovituista asioista kuten väri, muotokieli, logo, tyyli, kuvat. Jos jokainen mainos on täysin erilainen kuin edellinen, on mainonta liian poukkoilevaa eikä minkäänlaista muistijälkeä saada luotua, silloin myös mainonta itse ei ole suunniteltua, vaan satunnaista, poukkoilevaa ja ilman määränpäätä ja ajatusta tehtyä.

Mielenkiinto

Värit ja kuvat

Monesti olemme kuulleet sanat, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa – se pitää paikkansa, mutta kuvienkin kanssa pitää olla tarkkana, sillä sanonta tosiaankin pitää paikkansa. Jos esimerkiksi laitat ravintolamainokseen kuvan siististä mutta tyhjästä ravintolasta, mitä yrität kertoa? Tai rakennusfirmana laitat mainokseesi kuvan kuvapankista, jossa on talo, mutta ei sellainen talo, mitä yritys on käynyt remontoimassa. Ja laitatko nettisivuillesi kuvan omasta toimistostasi silloin kuin se on siivottu, vai sellaisena kuin se on normaalisti. Yleisesti voidaan sanoa, että kuvallinen mainos toimii paremmin kuin kuvaton, mutta aina se ei ole niin. Joskus yksinkertainen kahden värin tekstimainos toimii parempana muistijäljen tekijänä. Mainostajan tulee myös miettiä sitä mainonnan jatkuvuutta kustannusten ja tulosten kautta. Mainonta pitää suunnitella sekä sisältönsä että kulujensa ja mahdollisten tuottojen yhteisenä kokonaisuutena. Mainostajan on mietittävä, kuinka paljon hän haluaa lisämyynti tai yleensäkään myyntiä tietylle aikavälille, ja kuinka paljon sinä aikana käytetään mainontaan, kaikkinensa. Ilman suunnitelmaa ei voi tehdä seurantaa ja ilman seurantaa ei voi oikeasti tietää, miten mainonta on toiminut eikä siten seuraavaan kampanjaa voi toteuttaa tietoon pohjautuen vaan taas tehdään ilman suunnitelmaa ja tavoitetta. Vaikka mainonnalla asettaa tavoitteet, ei se tarkoita, että niiden pääsemällä saadaan ainoastaan tulosta, ei vaan pitkäaikainen seuranta ja suunnittelu parantavat yrityksen mahdollisuuksia osua juuri oikeaan saumaan, saada se huomio asiakkaalta ja mielenkiinto syntymään.