Mainonnan tarkoituksena on saada hankittua huomio potentiaaliselta ostajalta. Huomion saamiseksi pitää tehdä muutamia perusasioita yrityksessä kuntoon ja niistä on myös pidettävä kiinni.

Huomio

Yrityksen ulkoinen imago

Jokaiselle yritykselle muodostuu tietynlainen ulkoinen imago. Se voi olla tahaton, tai se voi olla 100% suunniteltua toimintaa. Jos yritys oikeasti miettii omaa imagoaan ja ulkoista näkyvyyttä, on tiettyjä perusasioita, joita pitäisi ottaa huomioon.

Värit

Jokaisella yrityksellä on muutama tai itseasiassa pari pääväriä, jotka esiintyvät kaikissa sen materiaaleissa, kotisivuilla, toimitiloissa, autoissa. vaatteissa, mainonnassa. Värin ei tarvitse välttämättä olla hallitseva väri, kunhan se toistuu kaikessa yrityksen toiminnassa samanvärisenä.

Logo

Jokaiselle yrityksellä kuuluisi olla oma logo eli liikemerkki. Nykyään suositaan logoja, jotka ovat yksinkertaisia, niin muodoltaan kuin väreiltään. Tämä liittyy siihen aiemmin kerrottuun tosiasiaan, että jokaista potentiaalista asiakasta kohden kohdistuu entistä enemmän viestejä per päivä, ja jotta tästä viestimassasta se yrityksen logo jotenkin jäisi mieleen, sen pitää olla sellainen, että se jää syystä tai toisesta helposti mieleen. Lopullinen muistijälki saadaan sitten aikaan toistolla. Toisto on muutenkin kaikessa mainonnassa yksi niitä aivan perusasioita, harvoin nimittäin saadaan huomio, mielenkiinto, halu ja toiminta aikaiseksi vain yhdellä kerralla.

Tyyli

Jokaiselle yritykselle muodostuu tahtomattaan myös tyyli. Tyyli tulee esille yrityksen viestinnän, henkilöstön sekä toimipisteiden ja toiminnan kautta. Yrityksen tyyli on vähän samaa kuin yrityksen kulttuuri ja siihen voi liittyä koulutuksia ja kursseja, tai sitten se on vain yksi asia, joka muotoutuu yrityksen toiminnan myötä jollekin uralle, jollei sitä erikseen mietitä tai suunnitella.

Jatkuvuus

Jatkuvuus on se mainonnan muoto, jonka moni yritys toiminnassaan unohtaa, ei huomioi tai ei välitä. Jos yritys ei kerro itsestään muille, ja luottaa vain olemassa oleviin asiakkaisiin tai heidän kertomilleen hyville jutuille yrityksestä – on tuloksena hitaasti mutta varmasti pienenevä asiakaskunta ja samalla pienenevä liiketoiminta. Mainonnan jatkuvuutta on helppo nykyaikana ylläpitää jo pienillä kustannuksilla yhdistelmänä sekä digimainontaa että perinteistä printtimainontaa sekä oman yrityksen näkyvyyttä tapahtumista ja katukuvassa. Totta kai jokainen yritys tuottaa oman jatkuvan näkyvyytensä eri tavalla, koska jokaisella yrityksellä on oma liiketoimintansa ja sitä kautta varsin erilaiset asiakasprofiilit. On toisaalta helpompi olla paikallisena ruokakauppana esillä alueen ihmisille, kuin erikoisena koodaustiiminä, joka toimii vain ja ainoastaan yritysten sisäisen toiminnan ja projektien tekijänä ja konsulttina – mutta jokainen yritys tarvitsee sitä jatkuvuutta.