Mainonnan merkitys on vain kasvanut viime aikoina. Jokaista kuluttajaa koskee entistä suurempi määrä viestejä joka päivä ja mainonnan kanavien määrä lisääntyy, samanaikaisesti ihmisen vastaanottokyky ei kasva, vaan pikemminkin heikkenee – mutta mainonta on ainoa keino kertoa ihmisille ja potentiaalisille asiakkaille mitä on tapahtumassa.

Tarjonta

Tarjonta

Jokaiselle yrityksellä, mikä on toiminnassa, on jonkinasteisia mainonnan tarpeita. Kuinka suuria ne ovat, riippuu sitten täysin yrityksen toiminnasta ja tavoitteista. Yrityksen tarjonta pitää saada tavalla tai toisella oikean kohderyhmän tietoisuuteen ja mitä paremmin yritys siinä onnistuu ja samanaikaisesti tuottaa palvelua, joka toimii ja on hinnaltaan asiakkaille sopiva, on onnistunut toiminnassaan. Tarjota ja mainonta ovat kuitenkin yrityksen toiminnassa vain se yksi osa, eikä onnistunut mainonta välttämättä tarkoita sitä, että yrityksestä tulisi menestynyt. Mainonnassa voidaan helposti luvata liikoja ja luoda asiakkaille mielikuvia, jotka eivät sitten vastaakaan totuutta ja tuloksen on lyhyt yrityshistoria. Toisaalta taas, mainonnalla voidaan saada myös todella mittavia tuloksia aikaan. Tästä hyvä esimerkki on useiden nettikasinoiden tarjoama ilmaista bonus ilman talletusta, jolloin asiakkaalle annetaan mahdollisuus kokeilla palvelua täysin veloituksetta. Tällöin asiakas saa tehdä lopullisen valinnan asiakkuudesta menettämättä kuitenkaan mitään. Tarjonnalla kuitenkin tarkoitetaan sitä, että jokaisella yrityksellä on jotain tarjottavaa asiakkailleen. Tarjonta voi olla palvelua tai tuotteita.

Kysyntä

Yleensä yritykset tuottavat palveluita ja tuotteita vastaamaan markkinoilla olevaa kysyntää, joka useimmiten tarkoittaa, että markkinoilla on useampia yrityksiä tuottamassa samantyylistä tarjontaa, ja näiden yritysten tulisi jollain tavalla erottua toisistaan. Tämä differointi tehdään usein mainonnan avulla, luodaan yritykselle ja sen toiminnalle brändi, jolla se erottuu markkinoiden muista toimijoista. Yrityksen ei pidä kuvitella, että brändi luotaisiin vuodessa tai kahdessa – kyseessä on pidempi aikainen luomisprosessi, ja vaikka yrityksen toiminta olisi menestyksekästä alusta alkaen, se ei vielä tarkoita, että yrityksellä olisi brändiä, se vain tarkoittaa, että yrityksellä menee hyvin. On myös yrityksiä, jotka toimivat edelläkävijöinä ja jotka itse luovat tarjonnan ennen kysyntää. Kysyntä syntyy sitten itse tarjonnan kautta, markkinoinnin ja mainonnan avulla – tässä ja näissä tapauksissa toiminnan aloittavalla yrityksellä on pienoinen etumatka muihin mahdollisiin yrityksiin, mutta mikäli ala on sellainen missä alkaa raha liikkua, tämä aloittava yritys voi olla aivan varma, että kopioivia yrityksiä syntyy samaan liiketoimintasegmenttiin varsin nopeasti.

Liiketoiminta

On myös yrityksiä, jotka eivät mainosta, eivätkä oikeastaan edes markkinoi, mutta toimivat kuitenkin. Yritys voi olla isokin, mutta silloin on useimmiten kysymys alihankintatoiminnasta, missä yrityksen toiminta on linkitetty, jonkin isomman toimijan toimintaan ja käytännössä yrityksen kaikki toiminta on riippuvaista tästä yhdestä emoyhtiöstä. Tällainen tilanne ei ole välttämättä turvallinen yrityksen liiketoiminnan jatkolle, sillä jokin syy täytyy olla, miksei pääyrityksellä itsellään ole vastaavaa toimintaa oman nimensä alla. Yleisesti ottaen tällainen toiminta on pidemmän päälle kannattavaa vain sille isommalle yritykselle, joka voi lopettaa tilaamisen ja työnteettämisen pieneltä toimittajaltaan koska vain, ja mikäli se pieni yritys ei ennen sitä ole tehnyt mitään oman nimensä kertomiseksi toisille, löytää se pieni yritys itsensä täysin uudesta tilanteesta, missä sen pitää löytää nopeasti uusia asiakkaita, ja tilanteeseen, missä kukaan potentiaalinen asiakas ei välttämättä ole edes kuullut yrityksestä. Kaiken lisäksi voi olla, että välit pääasiakkaaseen tulehtuvat, eikä sitä voi käyttää edes referenssinä tulevaisuuden rakentamisessa.